DELICADEZA

Delicadeza ang tuwina’y usal ng matanda
at sa kanya ang apo ay napapatunganga
Ano po ba lolo ang ibig sabihin
ng salitang yan na madalas mong sambitin

Delicadeza ay nag-ugat sa salitang kastila
at kaugnay ng delikado na doon din nagmula
maselan, mahalaga, hindi dapat mawala
sa kaluluwa, damdamin at isipan ng madla.

Delicadeza ay higit pa sa isinasaad ng batas
at mas malalim pa sa payak na tama ang katumbas
ito’y humuhubog sa tunay na katuwiran
na sa kapwa’y may likas na malasakit at paggalang.

Delicadeza ang bukal ng gawaing tama
na higit pa sa gawaing hindi masama
Sapagkat hindi lahat ng hindi masama
ay gawaing matuwid at asal na tama.

Delicadeza ang nagtuturo ng wastong pagkilos
at katumpakan ng pananaw mula sa isipang maayos
Ang may taglay nito, di masukat ang dangal
na anyo’y karaniwan ngunit kalooban ay banal.

Delicadeza ang dahilan kung bakit dapat iwasan
ang magpamalas ng yaman kung hikahos itong bayan
at pati negosyong kahit walang bahid kasalanan
ay dapat na iwasan ng mga lingkod bayan.

Delikadeza ang pumipigil sa kilos at gawa
na masama sa pananaw at panlasa ng madla
mga bagong bahay at mga sasakyang magara
kung ika’y nasa pwesto, di man mali ay hindi tama.

Delikadeza raw ay matagal nang namatay
at sa ating lipunan ay wala na ring saysay
ang mga maharlikang namuhay noon
kasama na ng delikadezang namatay at ibinaon.

Delikadeza ay maaring ibangon
ng mga mamamayan na nabubuhay ngayon
pigilan ang kultura ng kawalan ng kahihiyan
ibalik ang dangal ng wastong asal at katinuan.

Delikadeza ba ay ating hahayaan
na mahimlay na lamang sa malamig na libingan?
Yuyurakan ang hukay sa mga kalapastanganan
na legal at moral man ay salat sa karangalan?

Ikaw, kababayan, ano ang pananaw mo
dapat ba at kailangan pa ang delikadeza sa Tabuco?

~ Ka Karpong Kampana,

ika-29 ng Mayo, 2013

7251 Total Views 2 Views Today
[Total: 6    Average: 2.3/5]

Leave a Reply