Mel Gecolea

Ang ating pinanunumpaan sa bayan ay mamuno. Ito ang mamuno sa pinakamagaling na pamamaraan kung papaano mapaglilingkuran ang ating kababayan. Servant Leader ang tawag po dito at kung hindi natin ito matutugunan, mananagot tayo sa taong bayan.   Read More