DELICADEZA

Delicadeza ang tuwina’y usal ng matanda at sa kanya ang apo ay napapatunganga Ano po ba lolo ang ibig sabihin ng salitang yan na madalas mong sambitin Delicadeza ay nag-ugat sa salitang kastila at kaugnay ng delikado na doon din nagmula maselan, mahalaga, hindi dapat mawala sa kaluluwa, damdamin at isipan ng madla. Delicadeza ay […] Read More