Labor Only Contracting

The Labor Code, as early as in 1974, has already nullified this notorious practice by some fly-by-night middlemen, who make a fast buck at the expense of the sweats and tears of workers. These middlemen are harshly referred to as “cabo” and their practices have long been considered as illegal, immoral and callous, being vestiges of the long […] Read More

Mel Gecolea

Ang ating pinanunumpaan sa bayan ay mamuno. Ito ang mamuno sa pinakamagaling na pamamaraan kung papaano mapaglilingkuran ang ating kababayan. Servant Leader ang tawag po dito at kung hindi natin ito matutugunan, mananagot tayo sa taong bayan.   Read More

Mario “Boyet” Javier

Una sa Edukasyon!!! Makapagpatayo tayo ng Cabuyao Science Highschool upang makapagtaas tayo ng uri ng Edukasyon Una ang mga Kabataang Cabuyeno para sa ating Pamantasan ng Cabuyao. Pagbibigay ng tuloy tuloy na programa para sa mga batang estudyante na may kakulangan sa nutrisyon. Pag sponsor ng mga organisasyon at mga mamamayang Cabuyeno local and abroad […] Read More